Aanvullend


Meldingen

Bronnen

Statistieken

Grensmarkeringen topotijdreis

Heerlijkheid Gronau

Heerlijkheid Lage

Meldingen

Op de kaart hieronder staan gerapporteerde grensmarkeringen, die echter niet op de grens meer staan, en waarvan het ook onbekend is waar ze (precies) hebben gestaan.

Kaarten