Gemeentes


Delden

Marken:

Gemeente Delden 1811-1818

Gebied dat oorspronkelijk tot de op 28 november 1811 ingestelde gemeente Delden behoorde. Bij koninklijk besluit van 24 november 1815 werd de gemeente Delden per 1 juli 1818 gesplitst. De marken Azelo, Bentelo, Hengevelde, Kotwijk en Weddehoen en de Grote Boermarke werden verenigd tot de nieuwe gemeente Ambt Delden, terwijl het voormalige stadsgericht de nieuwe gemeente Stad Delden vormde.

Kaarten

Delden 1811-1818