Gemeentes


Diepenheim

Marken:


Gemeente Diepenheim 1811-1814

Gebied dat per 27 november 1811 tot de gemeente Diepenheim behoorde. Vanaf 1807 lag de gewestsgrens tussen Overijssel en Gelderland in de Buurserbeek / Schipbeek. Daardoor behoorden delen van de oude Mark Lochuizen tot de gemeente Diepenheim. Bij Soeverein Besluit van 6 september 1814 werd de oude provinciegrens van vóór 1807 weer hersteld, daarmee werd het grondgebied van de gemeente Diepenheim gelijk aan het grondgebied van het oude richterambt Diepenheim.

Kaarten

Diepenheim 1811-1814