Gemeentes


Goor

De stad Goor

Net als bij andere steden bestond Goor vanaf 1 juli 1818 weer uit het voormalige stadsgericht1. In 1821 verkrijgt de stad een deel van Kerspel Goor2, dat hierdoor in tweeen geplitst wordt. De grens van het Wigbold was bijzonder grillig, wat bestuurders van Goor in 1873 de volgende verzuchting ontlokt3: 't Heeft er inderdaad veel van of de regeling daar in den nacht heeft plaats gehad. Op deze oude grens stonden 7 palen, volgens de minuutplans van 1832.

In 1879 wordt een grenswijziging doorgevoerd; de grens krijgt dan zijn markante driehoekige vorm. Voor de toegevoegde gebieden, zie deze kaart. Het eerder genoemde stuk3 suggereert dat grenspalen op deze nieuwe grens geplaatst zullen worden: Het plaatsen van grenspalen is daar niet slechts onmogelijk wegens de onzekerheid der grenzen zelven, maar zou bovendien een uiterst moeijelijk uit te voeren werk zijn, ook al waren die grenzen bekend, wegens de groote menigte bochten en kronkelingen, met sterk in- en uitspringende hoeken, die daarin voorkomen.
Van deze grenspalen uit 1879 zijn er zeker 5 bewaard, gemarkeerd met een 'M' aan de ene en een 'G' aan de andere kant. De palen zijn 25 cm breed, 20 cm dik en staan een goede meter boven het maaiveld. Twee palen, TW-067 en TW-068, staan bij Herikeweg 7, en zijn afkomstig van Slagdijk. De andere twee palen, TW-213 en TW-214, lijken nog op de oorspronkelijke plaats te staan, vlak bij de IJsbaanweg en de Regge. De vijfde paal staat naast het museum Eungs Schöppe in Markelo.

Bronnen

  1. F. M. Hendriks, De grenzen van Overijssel en van de Overijsselse gemeenten van 1807 (1811) - 1842, (1960).
  2. Anton Vedders, Koen Janzen en Jan Stoelhorst, De marke Kerspel Goor, (2018), p. 32.
  3. Grensregeling der gemeenten Goor en Markelo, correspondentie van B&W van Goor (1873-1877), beschikbaar op google books.
  4. Document over Erve SchutsKattelaar-Harmsel.