Gemeentes


Almelo (stad)

Het wigbold van Almelo

Voor een beschrijving van de heerlijkheid Almelo en Vriezenveen klik hier.

Ergens in de 14e eeuw ontstond de stad Almelo met het rechtsgebied (het wigbold).
In het proces-verbaal van 18 nvember 1816 wordt de gemeente stad Almelo beschreven, "overeenkomstig de van ouds geëxteerde grensen". Opvallend detail is dat aan de zuidkant de weg onder de stad viel, tot aan de "limietpaal" bij de oude molen. Merkwaardig genoeg valt de kerk buiten dit gebied, wat de "landmeter en controleur het irreguliere der oude limieten inziende" tot het besluit brengt een grenswijziging voor te stellen aan de gouverneur. Deze wijziging wordt getekend op 25 september 1817. Deze aangepaste grens is hier weergegeven. Op deze grens stond slecht één grenspaal. Al snel (1828/1829) vindt een nieuwe grenswijziging plaats, die de stad uitbreid, inclusief 6 extra grenspalen. Deze grens van 1829 is te vinden op gemeentegrenzen van Almelo.

Kaarten