Foto's paal: Rudy Dragt.

Markepaal op de grens van de marken Buurse en Honesch. Deze paal stond er in 1965 nog, volgens J. Vredenberg in Jaarboek Twente 19661. Een bewoner van de Koekoek, de nabij gelegen boerderij, weet nog dat er een greppel is gegraven waarin de paal is gelegd. In die tijd (ongeveer 1970) bestond de perceelovergang nog. Rond 2005 is met prikstokken uitgebreid gezocht naar de paal, en op 14 maart 2015 zelfs met een grondradar (zie foto). De paal is niet terug gevonden. Op 28 november 2015 is de replica geplaatst, aan de overkant van de weg.
Het informatiebord is in 2016 geplaatst (foto: Frans van Triest).

Verwijzingen

  1. J. Vredenberg, Grenslandverkenning, Jaarboek Twente 1966, p. 38.