Legenda:

Bestaand
Verplaatst
Ondergronds?
Replica
Verdwenen
Dubieus
Ongemarkeerd
Rijksgrenspaal
Kadasterpaal

Markestenen en markegrenzen in Twente