Details:

Gemeentes:

Marken:

Markestenen?

Steen bij Pallas (30.36-01)
Deze steen (30.36-01) ligt op de grens van Klein Driene en Groot Driene. Hij wordt in het proces-verbaal van Lonneker beschreven als 'steen gelegen ten westen het huis van Hendrikus Pallas'. Dit huis was in het einde van de 18e eeuw aanleiding tot een grensgeschil tussen Klein en Groot Driene1. De 'schoppe' was (zoals wel vaker gebeurde) dicht bij de grens gebouwd. Er is sprake van een laaksteen die in de melkkamer gezonken zou zijn. In 1791 wordt het geschil beslecht en de schoppe tot Groot Driene gerekend. Tevens wordt een nieuwe steen geplaatst, vlakbij dit huis. Deze is aangegeven op de kadastrale kaart van Lonneker uit 1832, zie de uitsnede hieronder. De naam wordt ondertussen met een 't' geschreven: Pallast.
De schoppe lijkt in 1852 vervangen te zijn door een boerderij, die iets oostelijker gebouwd werd. Deze boerderij werd in 2009 afgebroken, waarna op dezelfde plek de huidige woning werd gebouwd.

De steen is sinds onbekende tijd verdwenen, mogelijk weer verzonken? Op 17 september 2016 werd een nieuwe steen geplaatst, iets verder naar het noord-oosten. Deze steen van 210 kg (buitenmaten 78 x 62 x 35 cm) is beschikbaar gesteld door Museum Hengelo. Hij is mogelijk afkomstig van stenen die in de wederopbouwperiode bij graafwerkzaamheden zijn gevonden rond de oude brink.

Op 1 december 2018 is de steen verplaatst naar de weg, zodat hij beter zichtbaar is. Tegelijk is een informatiebordje geplaatst.

Op 2 maart 2019 is het bordje feestelijk onthuld. Gerrit Welberg deed de geschiedenis van dit punt uit de doeken, waarna vertgenwoordigers uit de (oude) gemeente Weerselo, Enschede en Hengelo het bord onthulden. Marcel Tettero maakte een filmpje van de onthulling.

Verwijzingen

  1. Gerrit Welberg, De marke Klein Driene (26), (27) en (28), Oald Hengel oktober 1998, februari 1999, april 1999.