Achtergrond


Markegrenzen

Laakgang

Marken indeling

Marken nummering

Grenzen nummering

Uitleg kleur punt

Markegrenzen nummering volgens Oude Nijhuis

In 't Inschrien (nr. 3, 1989) stelt ir. J.G.M. Oude Nijhuis voor deze nummering van marken door Stroink te gebruiken als basis voor de nummering van de merkpunten op de markegrenzen. De regels die wij hieronder beschrijven zijn een kleine wijziging van wat daarin is voorgesteld.

N.B. Deze nummering is in de jaren 1980 bedacht en nog niet systematisch toegepast in heel Twente. Hierbij moet bedacht worden dat de grenzen en markeringen niet statisch waren, en dat bovendien niet altijd bekend is waar markepalen hebben gestaan hebben. Er zijn knikpunten in de grenzen die niet gemarkeerd zijn geweest, terwijl op rechte stukken soms extra stenen/palen geplaatst werden. De kadastrale kaarten uit 1832 geven vaak markestenen aan; ze werden ook gebruikt als punten vanwaar de landmeting werd gedaan. Uit laakgangen zoals beschreven in markeboeken komen soms nog weer andere punten naar voren.