Achtergrond


Markegrenzen

Laakgang

Marken indeling

Marken nummering

Grenzen nummering

Uitleg kleur punt

Marken (en andere gebiedsdelen) volgens verschillende bronnen

Hieronder staat een tabel met 7 keer een indeling in gebiedsdelen. In de eerste twee (het Schattingsregister 1475 en het Verpondingsregister 1601) wordt de term 'marke' niet veel genoemd, maar toch geeft dit wellicht wel een indicatie. Zo worden bepaalde buurschappen niet genoemd, zoals Haarle, Stepelo, Hoge Hexel, Zuna. Andere buurschappen worden juist wel afzonderlijk genoemd, zoals Bornerbroek en Zenderen, Groot Agelo en Klein Agelo, Herike en Stokkum, Deldener Es en Deldenerbroek. De Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels uit 1832 vermelden diverse marken als eigenaar. Deze zijn in de vierde kolom opgenomen.

De volgorde van de gebieden volgt het Schattingsregister 1475.

De bronnen

  1. SR 1475: Het Schattingsregister van Twente van 1475, A.L. Hulshoff, (1953).
  2. VPR 1601: Het Verpondingsregister van Twente van 1601, transcriptie Oudheidkamer Twente, (1985).
  3. KA 1832: Uitsluitend opgenomen de gebieden met de aanduiding als "markte van" als eigenaar in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels van de kadastrale kaarten (1832).
  4. vD 1866: A.A. van Doorninck, Schets ener verdeeling van Overijssel in Schout of Rigterambten en marken omstreeks 1750 (1866).
  5. EV 1924:G.A.J. van Engelen van der Veen, Marken in Overijssel, in de "Geschiedkundige atlas van Nederland" (1924).
  6. Str 1962: L.A. Stroink, Stad en Land van Twente, bladzijde 117 e.v. (1962).
    De markenindeling komt overeen met die van Dingeldein (uit 1952) achterin de transcriptie van het schattingsregister1.
  7. OKT 1991: Oudheidkamer Twente, Historische kaart van Twente ca. 1500 (1991).
Moderne naam SR 1475 VPR 1601'markte van' in KA 1832vD 1866 EV 1924 Str 1962 OKT 1991
Stad Ootmarsum Fryheidt und schuttinge der stadt Oethmarssen
Fleringen VlederingeVleryngeFleringe
Noord-Deurningen NortdorningeNoorth DorningeNoord Deuringen
Denekamp DegheninchamBurschap DegenichemDenekamp
Klein en Groot Agelo Agelo
Klein Agelo Lutteke AgeloKleine Ageloe----
Groot Agelo Grote AgloGroter Ageloe----
Tubbergen TubbergheTubberge burschapTubbergen
Albergen AlbergenAlbergenAlbergen
Reutum en HaarleRoetmenRoethmeReutem en Haarle----
Reutum
Haarle
Drieschicht [Gezam. Eigenaren]
Geesteren GheesterneGeesterenGeesteren-
Mander ManreMandere buerschapMander-
Vasse VasseVasseVasse-
Nutter en Oud-Ootmarsum NuthaerBuerschap Nuttere unde Olde Othmerssen
Nutter Nutter----
Oud-Ootmarsum Ouden Ootmarsum----
Hezingen HezingenHesinge unde BronnickhusenHezinge
Tilligte TilgedeTyllychteTiligte
Lattrop LattorpeMarcke LattorpeLattrop
Breklenkamp BrekeninchamBrecklichemBrekkelenkamp
Stad Oldenzaal
Hasselo HasloHasseler marckeHasselo
Gammelke GammycloGammelcker marckeGammelke
Dulder DulreDulderWeerselo en Dulder
NijstadVelthuyser----
Deurningen DorningeDoorningeDeurningen
Lemselo LemsloLemsseleLemselo
De Lutte LutteLutteLutte
Volthe VaeltBuyrsschap VaelteVolthe
Rossum RossemRossumRossum
Beuningen BoningeBuyrschap BoeningeBeuningen
Klein Driene DrinenNoordycker Dryner marckKlein Drienen
Berghuizen BerchuzenBerchuusenBerghuizen
Stad Delden Stadtwigbolt van Delden
Woolde WoldeBuerschap WoeldeWoolde
Oele OdeleBuirschap Oedeken--
Oele DeldenerzijdeOele Deldenerzijd--
Oele WoolderzijdeOele Woolderzijd--
Beckum BechemBuerschap BeckumBeckum
Bentelo BentloBuirschap BenteloeBentelo
Hengevelde HegenveldeBuirschen HengelleHengevelde
Weddehoen en KotwijkWedehoenWeddehoen unde KottwyckKotwijk en Weddehoen
Deldenerbroek en DeldenereschGroote Boerenmarkt van Delden
DeldenerbroekBy den BrockeBuerschap Deldenerbroeck----
DeldenereschGrote BurenMarcke van Deldener Esch----
Azelo AseloBuerschap AzeloeAzelo
Stad Goor Stadtvryheyt und wigbolt van Goer
Herike en Stokkum -
HerikeHederikeBuerschap HerickeHericke---
Stokkum StochemBurschap StockumStokkum---
Markelo MarcloMarckeloMarkelo
Kerspel Goor GoerKerspel GoerKarspel Goor
Stad Rijssen Wigbolt Ryssen-
Rijssen (marke)(onder wigbold)(stad)
Enter EntherEnter marckeEnter
Elsen ElzeneElsener marckeElsen of Elzen
Rectum en YpeloRecdam----
Rectum RectumRectum
Ypelo YpeloeYpelo
Wierden en Hoge Hexel WederdenKerspel WierdenWierden en ‘t Hooge Hexel
Notter en Zuna NuthaerNotter marckeNotter en Zuna
Stad Enschede Stedeke Entscheide
Lonneker LonikerLonnicker marckeLonneker
Esmarke Grote BurenEschmarckeEschmarkte
UsseloUlsloUsseler marcke
Boekelo Boekelo----
Boekelo en UsseloBoekelo en Usselo----
Usselo Usselo----
Twekkelo TwicloTwickeler marckeTwekkelo
Groot Driene DrinenDryner marckeGroot Driene
Zenderen en BornerbroekBornerbroek en Zenderen
ZenderenSenderenSenderen----
BornerbroekBi den BrookeBornerbroeck----
Hertme HertmenHartmer marckeHattem
Losser LosserLosser MarckeLosser
Buurse BuerseBurschafft BuirsseBuurze
Haaksbergen en HoneschHakesbergheBuirschafft HoenesHaaksbergen en Honesch-
HaaksbergenHaaksbergen---
Honesch---
Langelo Langeler burschapBurschafft LangeloeLangelo
Brammelo Burschap to BrammeleBuirschafft BrammeloeBrammelo
Eppenzolder, Holthuizen en StepeloEppenzolder en Holthuizen-
Eppenzolder en StepeloBurschap EppenzoldeBuirschafft Eppenzolder---
HolthuizenBuerschap to HolthuzenBuirschafft Holthuissen---
Boekelo Buerschap to BokelerBuirschafft BoekeloeBoekelo
Stad Diepenheim Stedeken Diepenhem-
Diepenheim (marke)Diepenheim
Kerspel Diepenheim 't kerspel----
Negenhuizen en Middendorp Darp Depenhem----
Markvelde (en Middendorp)Marktvelde--
Markvelde Marckfelde--
Middendorp --
Stad Almelo (onder gericht)-
Almelo (schoutambt)Gericht Almelo
Vriezenveen (schoutambt) Vresenvenne