Aanvullend


Bronnen

Statistieken

Grensmarkeringen topotijdreis


Wegdam

Gelderland

Heerlijkheid Gronau

Heerlijkheid Lage


Palen alom

De heerlijkheid Gronau

De grens is getekend volgens een kaart1 van 'Karte der Stadt und Hovesaat Gronouwe' vervaardigd in 1730 door landmeter H. W. Schrader. Op de kaart staan de nummers 1 t/m 13 vermeld, waarvan nr. 9, 10 en 13 nu nog op hun locatie staan. De coordinaten hier zijn bepaald door Erik Rolevink. De grens is (nog) van steen naar steen getekend, wat niet overal correct is; sommige delen van de grens hebben een slingerend karakter.


Uitsnede kaart van de Ten Have kaart van Overijssel (1648)

Gronau viel in 1638 toe aan het Graafschap Bentheim en dat blijft zo tot 1803. In deze tijd is Gronau een hoge heerlijkheid, een protestantse enclave in het rooms-katholieke Münsterland. Merkwaardig genoeg tekent Nicolaas Visscher op basis van de Ten Have uit 1648 Gronau als onderdeel van Overijssel, zij het met een gestippelde lijn ertussen, zie de afbeelding hierboven.

Verwijzingen

  1. Het origineel bevindt zich in het bisschopsarchief van Münster.