Aanvullend


Bronnen

Statistieken

Grensmarkeringen topotijdreis


Wegdam

Gelderland

Heerlijkheid Gronau

Heerlijkheid Lage


Palen alom

De havezathe Wegdam

De grens van de havezathe is getekend op basis van de minuutplans uit 1832.