Gemeentes


Oldenzaal

Gemeente Oldenzaal 1811-1818

Gebied dat oorspronkelijk tot de op 27 november 1811 ingestelde gemeente Oldenzaal behoorde. Bij koninklijk besluit van 24 november 1815 werd het platteland van de gemeente, gevormd door de marken Berghuizen, Beuningen en De Lutte van de gemeente Oldenzaal afgesplitst en overgeheveld naar de gemeente Losser. De gemeente Oldenzaal omvatte hierna enkel nog het voormalige stadsgericht Oldenzaal (de stad met haar wigbold).

Gemeente Oldenzaal 1818-1876

Het gebied van de gemeente Oldenzaal, nadat de voormalige marken Berghuizen, Beuningen en De Lutte werden afgescheiden en aan de gemeente Losser werden toegevoegd.

Kaarten

Oldenzaal 1811-1818 Oldenzaal 1818-1876