Gemeentes


Diepenheim

Marken:


De gemeente Diepenheim

De marken van Diepenheim

De bronnen vermelden de volgende marken in Diepenheim:
Moderne naam SR 1475 VPR 1601'markte van' in KA 1832vD 1866 EV 1924 Str 1962 OKT 1991
Stad Diepenheim Stedeken Diepenhem-
Diepenheim (marke) Diepenheim
Kerspel Diepenheim 't kerspel----
Negenhuizen en Middendorp Darp Depenhem----
Markvelde (en Middendorp) Marktvelde--
Markvelde Marckfelde--
Middendorp --

Het verpondingsregister verdeeld het gebied buiten de stad in drie delen: De marke Middendorp heeft zeker bestaan, maar pas na 1810. De pachters in Middendorp hebben zich toen verenigd in een marke, om hun rechten te beschermen. Om deze reden is hier Middendorp niet opgenomen, maar toegevoegd aan Markvelde.

Het gebied van Negenhuizen (ook wel Voordorp, Oud-Diepenheim of Dorp Diepenheim genoemd) besloeg de erven Geesink, Kagelink, Bekkedam, Ensink, Varenbrink, Kamphuis, Morshuis, Haghuis en Nijhof. Dit gebied had een speciale status11:

Bij de afsplitsing van de Kerk te Diepenheim van de Kerk in Markelo in 1224 bleven de erven van de Negenhuizen behoren bij de Kerk te Markelo. Alleen de inwoners van de Stad Diepenheim en het Kerspel Diepenheim behoorden tot de Kerk te Diepenheim. Tot in de 19e eeuw bleven de erven uit de Negenhuizen miskoren betalen aan de Kerk te Markelo. Tevens hadden de Negenhuizen weiderechten en veenrechten in de marke Stokkum. Deze rechten zijn ten tijde van de markedeling van Stokkum verzilverd door de toedeling van plaggegrond in het mazeveld (ca. 1½ ha. per boerderij) en veengrond in de asschede (ca. 1 ha. per boerderij). Zie onderhandse aktes van 25.02.1861 (O-158/121), 28.04.1861 (O-160/3) en 30.04.1861 (O-157/121).

In het markeboek van de Diepenheim ondertekenen de bewoners van Negenhuizen veelvuldig de verslagen. Om deze reden is hier Negenhuizen bij de marke van Diepenheim opgenomen.

De grenzen van de marke van Markvelde

De grenzen van de marke van Diepenheim

De markeverdeling van Markvelde

De onderstaande informatie is afkomstig van Henk Woolderink8.

In de Franse tijd is Markvelde gesplitst in 3 delen: het Voordorp of Negenhuizen, Middendorp en het Achterveld van Markvelde. In het Achterveld lagen zeven erven van het voormalige Stift ter Hunnepe en die zijn in 1813 publiek verkocht door het Franse Domein, alsmede de bijbehorende markegrond. Deze laatste 81 hectare werden gekocht door deze zeven boeren en in 1832 is het meeste reeds onderling verdeeld. De restanten (circa 10 ha.) staan op art. 36, 36a, 36b en 36c gem. Diepenheim t.n.v. Jannes Boerman en consorten. Deze worden publiek geveild in 1870. De markegronden van het Voordorp (de Negenhuizen) (ruim 102 ha.) staan in 1832 op art. 203 gem. Diepenheim t.n.v. de weduwe Gerrit Nijhof, geboren Engele Leppink en consorten, landbouwerse te Oud Diepenheim. Deze gronden worden in 1854 verdeeld. De markegronden van het Middendorp (na correcties ruim 168 ha) staan in 1832 op art. 137 gem. Diepenheim t.n.v. Joost Kiffen en medeëigenaren, landbouwer te Middendorp. Deze gronden worden in 1886 verdeeld.

Bronnen

 1. SR 1475: Het Schattingsregister van Twente van 1475, A.L. Hulshoff, (1953).
 2. VPR 1601: Het Verpondingsregister van Twente van 1601, transcriptie Oudheidkamer Twente, (1985).
 3. KA 1832: Uitsluitend opgenomen de gebieden met de aanduiding als "markte van" als eigenaar in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels van de kadastrale kaarten (1832).
 4. vD 1866: A.A. van Doorninck, Schets ener verdeeling van Overijssel in Schout of Rigterambten en marken omstreeks 1750 (1866).
 5. EV 1924:G.A.J. van Engelen van der Veen, Marken in Overijssel, in de "Geschiedkundige atlas van Nederland" (1924).
 6. Str 1962: L.A. Stroink, Stad en Land van Twente, bladzijde 117 e.v. (1962).
  De markenindeling komt overeen met die van Dingeldein (uit 1952) achterin de transcriptie van het schattingsregister1.
 7. OKT 1991: Oudheidkamer Twente, Historische kaart van Twente ca. 1500 (1991).
 8. Henk Woolderink, per email (31 maart en 2 april 2020). Afkomstig uit het notulenboek commissie van verdeeling zoals benoemd op 31.07.1852 van 15.09.1852 – 1861. HCO toegang 157 inv.nr. 250; verslag dd. 30.10.1852. Zie verder ook10.
 9. Commissie van verdeling, 31 oktober 1852. Ontvangen van Henk Woolderink, per email (23 april 2020). Zie ook10.
 10. Henk Woolderink, Historisch boerderij-onderzoek in het richterambt Diepenheim.
 11. Wederom met dank aan Henk Woolderink (email 15 mei 2020).
 12. HisGIS, https://maps.hisgis.nl/horigheid/ .