Gemeentes


Hengelo


Activiteiten:

Marken:

De gemeente Hengelo

De marken van Hengelo

De bronnen vermelden de volgende marken in Hengelo:
Moderne naam SR 1475 VPR 1601'markte van' in KA 1832vD 1866 EV 1924 Str 1962 OKT 1991
Woolde WoldeBuerschap WoeldeWoolde
Oele OdeleBuirschap Oedeken--
Oele DeldenerzijdeOele Deldenerzijd--
Oele WoolderzijdeOele Woolderzijd--
Beckum BechemBuerschap BeckumBeckum

Alle grenzen zijn getekend zoals aangegeven op de kadastrale kaarten in 1832, met één uitzondering. De rare instulping bij de Fliermeente in Oele Deldenerzijde lijkt een ontginning vanuit Delden, en heeft verschillende (vermogende) eigenaren. Het ligt voor de hand dat de kaarsrechte (marke)grens oorspronkelijk hier ook doorliep. Bij de vaststelling van de gemeentes in 1818 is dit gebied bij Ambt Delden gevoegd.

Bronnen

  1. SR 1475: Het Schattingsregister van Twente van 1475, A.L. Hulshoff, (1953).
  2. VPR 1601: Het Verpondingsregister van Twente van 1601, transcriptie Oudheidkamer Twente, (1985).
  3. KA 1832: Uitsluitend opgenomen de gebieden met de aanduiding als "markte van" als eigenaar in de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels van de kadastrale kaarten (1832).
  4. vD 1866: A.A. van Doorninck, Schets ener verdeeling van Overijssel in Schout of Rigterambten en marken omstreeks 1750 (1866).
  5. EV 1924:G.A.J. van Engelen van der Veen, Marken in Overijssel, in de "Geschiedkundige atlas van Nederland" (1924).
  6. Str 1962: L.A. Stroink, Stad en Land van Twente, bladzijde 117 e.v. (1962).
    De markenindeling komt overeen met die van Dingeldein (uit 1952) achterin de transcriptie van het schattingsregister1.
  7. OKT 1991: Oudheidkamer Twente, Historische kaart van Twente ca. 1500 (1991).
  8. A.L. Hulshof, Het Markeregt van Losser (1967).