Gemeentes


Lonneker

Marken:


De marken van Lonneker

De gemeente Lonneker werd in 1811 een zelfstandige gemeente, gevormd uit het voormalige richterambt Enschede, zonder de stad Enschede en de Esmarke. Bij een wijziging in 1818 werd ook de Esmarke aan Lonneker toegewezen1.
De gemeente Lonneker bestond in 1832 uit vijf marken: Groot Driene, Lonneker, Esmarke, Usselo en Twekkelo. Deze marken vormden samen het richterambt Enschede. Het gebied van het wigbold van Enschede werd in het begin van de 14e eeuw afgezonderd van de Esmarke, die tot die tijd nog marke Enschede heette 2. De splitsing van Driene in Klein Driene en Groot Driene bestond al in 1332, blijkt uit oude registers3. Dit gebied is nauwgezet onderzocht door de Loakstenen en begraafplaatsen commissie van de Stichting Historische Sociƫteit Enschede-Lonneker4. De merkpunten en coordinaten zijn veelal door deze groep bepaald. Ook is de kaartinformatie van de gemeente Enschede gebruikt om diverse punten te controleren, met name punten op de tegenwoordige gemeentegrens. Daarnaast zijn metingen op de minuutplans uit 1832 gebruik voor punten die nu in de gemeente Hengelo liggen.

Kaarten

Bronnen

  1. Wikipedia
  2. L.A. Stroink, Stad en land van Twente (1947), E XIIe.
  3. Gerrit Welberg, email 10 augustus 2016.
  4. Loakstenen en begraafplaatsen commissie