Gemeentes


Hengelo


Activiteiten:

Marken:

De marken van Hengelo

Voor achtergrond informatie over de gemeente Hengelo klik hier.

De gemeente Hengelo bestond in 1832 uit drie "marken": Beckum, Oele en Woolde. Deze marken vielen onder het richterambt Delden. Hoewel Oele vaak een marke wordt genoemd, is dit feitelijk onjuist. Landschappelijk is Oele een eenheid, maar al in de 16e eeuw is de splitsing van Oele in de marken Oele Deldenerzijde en Oele Woolderzijde te traceren.

Kaarten

Voor het zuidelijke deel komt de gemeentegrens van 1832 overeen met de tegenwoordige; hiervan zijn de coordinaten exact bekend. Voor de overige punten zijn metingen op de minuutplans uit 1832 gedaan, op een schaal waarbij 1 mm op de kaart 6,25 meter in het veld is. De nauwkeurigheid (maximale fout) kan daarmee geschat worden op 10 tot 20 meter. Controle aan bekende punten levert in alle gevallen een fout van minder dan 10 meter op.

Kaarten

Documenten

Bronnen